KehanGatan yG Men@kuWtkaN

   aQ melanGkah keArah Dimen$i bArU,
MelanGkAw! sIFaT aZaLiku,
   BaGai SenGajA mEneLanjanGkaN DiRiqU,
mEnjaDi SindiRan $Ang Petala.

Adakah PeraSaan ini Luhur DaRi SanuBari Atau hanYa SekaDar MainaN JiWa???
    Aq buNtU, Aq kEliru, paDa haKikatnYa Aq MALU!!
NamUn KegilaaN Qu tLh mEnJaDiekAn iA KenYaTaaN,
    DaRimAnakaH DatAnGnYa KegilaAn iN!e?

aDakaH iA bAkAl MemBawA sUatu SinAr BahGia.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
  aTau Bakal MenCipta DeriTa MenGhanCur pElitA yAng BaRu hEnDak beRnYala,
mEnYiNar RuAng JiwA YaNg DahUlu peRnaH mAlaP mEnGhiLang Cahaya,
  suNggUh  Qu sAnGkaWa, sUngGuh Qu La$iAn, SunGguH Qu SeGok,

NamUn Dia.,.,.,..,. KekAl MenYepiE.,.,
   MemBiar Aq mEnEmPuh HajaB,
iA MenjaDiekAn MalAm SuAtu WaQtu Yg Lamew.,.,.
    AdaKah Die SuDie aTau tiDak
tiDaK Qu paSti pEneRimaanNya.,.,.,

Share this:

Post a Comment